Specifická alergenová imunoterapie – SIT, SLIT

Vážená paní, vážený pane,

naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu
specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název
„hyposenzibilizace“). Jde kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem o
jediný typ kauzální léčby alergických onemocnění (zejména alergické
rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání
postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací,
která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčba
probíhá celoročně většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky).

Tato terapie sníží reaktivitu na daný alergen a zmírní tak projevy onemocnění
, případně umožní redukci podávané symptomatické léčby. U pacientů s
alergickou rýmou dle studií může snížit výskyt průduškového astmatu a
jeho komplikací. V případě alergie na včelí a vosí jed je specifická
alergenová terapie jedinou léčbou, která může snížit riziko vzniku život
ohrožující anafylaktické reakce po hmyzím bodnutí.

U alergenové imunoterapie se předpokládají různé mechanizmy účinku. Jde
zásah do aktivity imunitního systému vedoucí k změnám v zastoupení
různých typů T lymfocytů a k úpravě rovnováhy ve prospěch mechanismů
působících proti rozvoji alergické odpovědi. Vzniká určitá tolerance
imunitního systému vůči podávanému alergenu.

K léčbě se používají různé typy vakcín různých výrobců. Existují
dvě různé cesty aplikace vakcín: injekční forma s aplikací
podkožně a kapková či tabletová forma s aplikací pod jazyk.

Každá z forem má své výhody a nevýhody a je na dohodě lékaře s
konkrétním pacientem, která forma je v daném případě vhodnější. V
případě alergie na hmyzí jed je považována za účinnou pouze injekční
forma.

Specifická alergenová imunoterapie je velmi náročným typem terapie, je
náročná časově , finančně, vyžaduje vysokou úroveň znalostí a zkušeností
zdravotnického personálu a výbornou spolupráci s pacientem. Léčba není
zdaleka vhodná pro každého pacienta s alergickým onemocněním, vhodnost
jejího zahájení musí posoudit lékař vždy přísně individuálně. Léčba není
vhodná u pacientů se závažnými onemocněními, při nedostatečné
spolupráci pacienta, individuálně je třeba postupovat v případě
gravidity a také s ohledem na věk pacienta. Léčba není úspěšná ve všech
případech, její úspěšnost lze hodnotit nejdříve za 2 roky od zahájení.

Aplikace alergenové imunoterapie přináší možnost nežádoucích reakcí.
Reakce mohou být lokální nebo celkové a mohou mít různou intenzitu.
Konkrétně jsou popsány u jednotlivých typů léčby. Závažnější reakce jsou
vzácné, jejich výskyt je minimalizován správnou aplikací a dobrou
spoluprací s pacientem.

Co byste měli vědět, pokud Vám navrhneme alergenovou imunoterapii?

Všechny informace o jednotlivých způsobech léčby naleznete v přílohách:

SLIT- sublinguální imunoterapie – kapkové vakcíny aplikované pod jazyk
STALORAL SIT souhlas Staloral 2017

SLIT- sublinguální imunoterapie -tabletová vakcína aplikovaná pod jazyk -ORALAIR SIT souhlas Oralair 2015, GRAZAX SIT souhlas Grazax,

SIT – specifická imunoterapie – podkožní forma aplikace
– PHOSTAL Souhlas s injekční imunoterapií 2015, ALUTARD, POLLINEX  SIT souhlas Pollinex

Díky Vaší spolupráci budeme moci udělat vše proto, aby tato léčba pro
Vás neznamenala nic víc než drobnou nepříjemnost a aby Vám přinesla
očekávané zlepšení Vašeho zdravotního stavu .

MUDr. Pavel Brož, MUDr. Karel Černý