Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

 Kompletní ceník  zdravotnických výkonů u pacientů nepojištěných v ČR je k dispozici v ordinaci. Na dotaz Vám podáme podrobnější informace o cenách výkonů.
 

platnost od 1.6.2022  MUDr.Pavel Brož, odborný zástupce

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

 

 

 

administrativní výkony na žádost pacienta:                                        cena v Kč

lékařské potvrzení o zdravotním stavu

150

výpis z dokumentace

250

kopie lékařské zprávy

50

vystavení duplikátu receptu /při ztrátě, poškození, propadnutí/

50

vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění

300

kopírování výsledků 1 strana

10