Specifická alergenová imunoterapie – SIT, SLIT

Vážená paní, vážený pane,

naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu
specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název
„hyposenzibilizace“). Jde kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem o
jediný typ kauzální léčby alergických onemocnění (zejména alergické
rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání
postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací,
která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčba
probíhá celoročně většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky). Celý příspěvek

Bronchoprovokační test metacholinem

Představuje vyšetření, které umožňuje potvrdit podezření na
bronchiální astma, a to i v době mimo záchvat. Pomáhá tak včas odhalit
tuto nemoc a zahájit léčbu, a tím předcházet vzniku trvalého poškození
dýchacích cest. Zlepší také kontrolu nemocných se zavedenou léčbou, kdy výsledek tohoto testu může vést k rozhodnutí o úpravě dávek léků.

Podstatou vyšetření je zhodnocení funkce plic před a po inhalaci
metacholinu , který u člověka s aktivním astmatem způsobí sevření
průdušek, zachytitelné našimi přístroji. Dušnost a kašel, které se při
pozitivní reakci objeví, budou rychle odstraněny podáním léku
rozšiřujícím průdušky.

Na vyšetření si rezervujte asi 1,5- 2 hodiny času.

Podrobnější informace o přípravě k testu a jeho průběhu naleznete v příloze.

Pokud Vás k vyšetření doporučuje lékař z jiného pracoviště, potřebujeme
jeho písemné doporučení na formuláři VZP O6 K a vyplněný dotazník, který naleznete v příloze níže. Na
základě těchto dokumentů Vás sestry v naší ambulanci
objednají. V případě nejasností, zda tento test bude proveditelný,
využijte laskavě možnosti konzultovat s námi předem svůj zdravotní stav a
léčbu, aby test proběhl bez problémů a jeho výsledek byl co
nejspolehlivější.