Možnosti léčby

——————————————————————————————————————————————————-

Informace k léčbě alergických onemocnění

 

Naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název „ hyposenzibilizace “). Kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem jde o jediný typ kauzální (příčinné) léčby alergických onemocnění (zejména alergické rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací, která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčení probíhá celoročně nebo předsezonně, většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky). Tato terapie sníží reaktivitu na daný alergen a zmírní tak projevy onemocnění, případně umožní redukci podávané úlevové léčby. Dle studií může u pacientů s alergickou rýmou snížit výskyt průduškového astmatu a jeho komplikací. V případě alergie na včelí a vosí jed je specifická alergenová terapie jedinou léčbou, která může snížit riziko vzniku život ohrožující anafylaktické reakce po hmyzím bodnutí. U alergenové imunoterapie se předpokládají různé mechanizmy účinku navozující toleranci imunitního systému vůči podávanému alergenu. K léčbě se používají různé typy vakcín různých výrobců. Existují momentálně dvě různé cesty aplikace vakcín:

 1.) injekční forma …s aplikací podkožně (obvykle na paži)- v naší ambulanci

ALUTARD hmyzí jed (včelí nebo vosí), roztoči nebo pyly…..celoročně, aplikace 1x týdně po dobu přibližně 2měsíců, pak 1x měsíčně

POLLINEX jarní stromy …1. injekce v době říjen-leden, další aplikace probíhá do března, cca 6 injekcí1x za 1-4 týdny…ČEKÁME INFORMACE O OBNOVENÍ VÝROBY 

POLLINEX traviny ……… 1. injekce v době listopad-únor, další aplikace probíhá do dubna, cca 6 injekcí1x za 1-4 týdny…ČEKÁME INFORMACE O OBNOVENÍ VÝROBY

—————————————————————————————————————-

2.) sublinguální forma …s aplikací pod jazyk – zahájení je v naší ambulanci, pak se užívá doma    :

kapky.. STALORAL…… zahájení v naší ambulanci, užívání doma celoročně- denně- DLE DOMLUVY,  při alergii na pyly jarních stromů nebo travin nebo na roztoče. Nutno uchovávat v chladničce !

tablety ……. zahájení v naší ambulanci, pak užívání doma dle druhu alergenu a domluvy-denně  po dobu  6 měsíců

        při alergii na pyly travin /Oralair, Grazax/                                                                        na roztoče /Acarizax-  OD 1.12.2022 ZASTAVENA ÚHRADA POJIŠŤOVNAMI/              na pyly jarních stromů /Itulazax-  OD 1.12.2022  NENÍ HRAZENO

Každá z forem má své výhody a nevýhody a je na dohodě lékaře s konkrétním pacientem, která forma je v daném případě vhodnější. V případě alergie na hmyzí jed je považována za účinnou pouze injekční forma. Specifická alergenová imunoterapie je náročná časově i finančně, vyžaduje vysokou úroveň znalostí a zkušeností zdravotnického personálu a výbornou spolupráci s pacientem. Léčba není zdaleka vhodná pro každého pacienta s alergickým onemocněním, doporučuje ji lékař vždy přísně individuálně.. Alergenová imunoterapie není úspěšná ve všech případech, její úspěšnost lze hodnotit nejdříve za 2 roky od zahájení. Aplikace alergenové imunoterapie přináší možnost nežádoucích reakcí. Reakce mohou být lokální nebo celkové a mohou mít různou intenzitu. Konkrétně jsou popsány u jednotlivých typů léčby. Závažnější reakce jsou vzácné, jejich výskyt je minimalizován správnou aplikací a dobrou spoluprací s pacientem.

Díky Vaší spolupráci budeme moci udělat vše proto, aby tato léčba pro Vás neznamenala nic víc než drobnou nepříjemnost  a aby Vám přinesla očekávané zlepšení Vašeho zdravotního stavu .

MUDr. Pavel Brož, MUDr. Karel Černý

Informace o ochraně osobních údajů

 

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jako „nařízení GDPR“). Správcem osobních údajů je společnost Alergologie a imunologie s. r. o., se sídlem Palackého 1463/3, 787 01 Šumperk, IČ: 26868628, kontaktní údaje: E-mail: ambulance@alergologiesumperk.cz tel. 583 210 885.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádné zdravotní péče o pacienty.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vymezují právní předpisy, zejména nařízení GDPR. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v příloze.

 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

 Kompletní ceník  zdravotnických výkonů u pacientů nepojištěných v ČR je k dispozici v ordinaci. Na dotaz Vám podáme podrobnější informace o cenách výkonů.
 

platnost od 1.6.2022  MUDr.Pavel Brož, odborný zástupce

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

 

 

 

administrativní výkony na žádost pacienta:                                        cena v Kč

lékařské potvrzení o zdravotním stavu

150

výpis z dokumentace

250

kopie lékařské zprávy

50

vystavení duplikátu receptu /při ztrátě, poškození, propadnutí/

50

vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění

300

kopírování výsledků 1 strana

10