Možnosti léčby

——————————————————————————————————————————————————-

Informace k léčbě alergických onemocnění

 

Naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název „ hyposenzibilizace “). Kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem jde o jediný typ kauzální (příčinné) léčby alergických onemocnění (zejména alergické rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací, která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčení probíhá celoročně nebo předsezonně, většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky). Tato terapie sníží reaktivitu na daný alergen a zmírní tak projevy onemocnění, případně umožní redukci podávané úlevové léčby. Dle studií může u pacientů s alergickou rýmou snížit výskyt průduškového astmatu a jeho komplikací. V případě alergie na včelí a vosí jed je specifická alergenová terapie jedinou léčbou, která může snížit riziko vzniku život ohrožující anafylaktické reakce po hmyzím bodnutí. U alergenové imunoterapie se předpokládají různé mechanizmy účinku navozující toleranci imunitního systému vůči podávanému alergenu. K léčbě se používají různé typy vakcín různých výrobců. Existují momentálně dvě různé cesty aplikace vakcín:

 1.) injekční forma …s aplikací podkožně (obvykle na paži)- v naší ambulanci

ALUTARD hmyzí jed (včelí nebo vosí), roztoči nebo pyly…..celoročně, aplikace 1x týdně po dobu přibližně 2měsíců, pak 1x měsíčně

POLLINEX jarní stromy …1. injekce v době říjen-leden, další aplikace probíhá do března, cca 6 injekcí1x za 1-4 týdny…ČEKÁME INFORMACE O OBNOVENÍ VÝROBY 

POLLINEX traviny ……… 1. injekce v době listopad-únor, další aplikace probíhá do dubna, cca 6 injekcí1x za 1-4 týdny…ČEKÁME INFORMACE O OBNOVENÍ VÝROBY

—————————————————————————————————————-

2.) sublinguální forma …s aplikací pod jazyk – zahájení je v naší ambulanci, pak se užívá doma    :

kapky.. STALORAL…… zahájení v naší ambulanci, užívání doma celoročně- denně- DLE DOMLUVY,  při alergii na pyly jarních stromů nebo travin nebo na roztoče. Nutno uchovávat v chladničce !

tablety ……. zahájení v naší ambulanci, pak užívání doma dle druhu alergenu a domluvy-denně  po dobu  6 měsíců

        při alergii na pyly travin /Oralair, Grazax/                                                                        na roztoče /Acarizax-  OD 1.12.2022 ZASTAVENA ÚHRADA POJIŠŤOVNAMI/              na pyly jarních stromů /Itulazax-  OD 1.12.2022  NENÍ HRAZENO

Každá z forem má své výhody a nevýhody a je na dohodě lékaře s konkrétním pacientem, která forma je v daném případě vhodnější. V případě alergie na hmyzí jed je považována za účinnou pouze injekční forma. Specifická alergenová imunoterapie je náročná časově i finančně, vyžaduje vysokou úroveň znalostí a zkušeností zdravotnického personálu a výbornou spolupráci s pacientem. Léčba není zdaleka vhodná pro každého pacienta s alergickým onemocněním, doporučuje ji lékař vždy přísně individuálně.. Alergenová imunoterapie není úspěšná ve všech případech, její úspěšnost lze hodnotit nejdříve za 2 roky od zahájení. Aplikace alergenové imunoterapie přináší možnost nežádoucích reakcí. Reakce mohou být lokální nebo celkové a mohou mít různou intenzitu. Konkrétně jsou popsány u jednotlivých typů léčby. Závažnější reakce jsou vzácné, jejich výskyt je minimalizován správnou aplikací a dobrou spoluprací s pacientem.

Díky Vaší spolupráci budeme moci udělat vše proto, aby tato léčba pro Vás neznamenala nic víc než drobnou nepříjemnost  a aby Vám přinesla očekávané zlepšení Vašeho zdravotního stavu .

MUDr. Pavel Brož, MUDr. Karel Černý

Informace o ochraně osobních údajů

 

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jako „nařízení GDPR“). Správcem osobních údajů je společnost Alergologie a imunologie s. r. o., se sídlem Palackého 1463/3, 787 01 Šumperk, IČ: 26868628, kontaktní údaje: E-mail: ambulance@alergologiesumperk.cz tel. 583 210 885.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádné zdravotní péče o pacienty.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vymezují právní předpisy, zejména nařízení GDPR. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v příloze.

 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

 Kompletní ceník  zdravotnických výkonů u pacientů nepojištěných v ČR je k dispozici v ordinaci. Na dotaz Vám podáme podrobnější informace o cenách výkonů.
 

platnost od 1.6.2022  MUDr.Pavel Brož, odborný zástupce

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

 

 

 

administrativní výkony na žádost pacienta:                                        cena v Kč

lékařské potvrzení o zdravotním stavu

150

výpis z dokumentace

250

kopie lékařské zprávy

50

vystavení duplikátu receptu /při ztrátě, poškození, propadnutí/

50

vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění

300

kopírování výsledků 1 strana

10

Roztočová alergie

Příčinou je nepřiměřená reakce imunitního systému na alergeny roztočů /části tělíček, výměšky/.
Uplatňují se zejména roztoči rodu Dermatophagoides, žijící v našich domácnostech. Tato reakce je příčinou
často udávaných problémů v prachu.
Prostředí vlhké a teplé, s dostatečnou nabídkou organických hmot (vlasy, chlupy, šupinky kůže) způsobuje, že se roztoči rychleji množí a jejich množství v domácím prachu se zvyšuje.

Podrobnosti, rady a doporučení naleznete v připojené příloze.

Přílohy

Sezónní alergická rýma

je nejčastějším projevem alergie na pyly (zejména rostlin opylovaných větrem) nebo alergie na spory plísní, které jsou jinak samy o sobě neškodné.

Vzniká při kontaktu alergenu ( pylu) se sliznicí přecitlivělého člověka – je spuštěna obranná reakce (zánět), která je příčinou potíží.

Při nedostatečně léčené alergické rýmě mohou nastat komplikace: přibývají další přecitlivělosti, prodlužují se potíže, přibývají infekce, záněty vedlejších nosních dutin, průduškové astma.

Podrobnosti a doporučení najdete v připojené příloze.

Přílohy

Proplachování nosu

Máte chronickou rýmu, ucpaný nos?
Trpíte alergií?

Potíže se záněty nosních dutin? Potřebujete,  aby nosní kapky a spreje lépe účinkovaly?

…..bližší informace k provádění proplachování nosu najdete v příloze níže….

Konvičku na výplach nosu/ nosní sprchu si můžete objednat přes lékárnu, prodejnu zdravotnických potřeb či přímo domů ….

Kontakt: www.rhinohorn.cz          E-mail: info@rhinohorn.cz

Přílohy

Test intolerance mléčného cukru-LAKTÓZY

Je mléko prospěšné? Správná odpovědˇ: jak pro koho.

Značná část naší populace (přesná data chybí, ale pravděpodobně více jak 20%) trpí intolerancí mléčného cukru (laktózy), která může být příčinou nejen nesnášenlivosti mléka, ale i celé řady dalších problémů.Tato porucha může být čistě genetická, ale často vzniká i druhotně při jiných střevních chorobách (například při céliakii), zánětlivých poruchách střeva nebo v důsledku poruch střevní mikroflóry (například po antibioticích).Klasickým projevem této poruchy jsou průjmy, plynatost, borborygmy nebo bolesti břicha až kolikovité, často mylně vysvětlované jinými příčinami, jindy dominují celkové projevy – únava, opakované infekce, anémie. Vzhledem k tomu, že laktóza je přítomna v mnoha potravinách, nejsou potíže vázány jen na příjem mléka.Mohou se objevit i příznaky poruch resorpce i jiných látek, například stopových prvků.Tito pacienti jsou také ve zvýšené míře ohroženi osteoporózou.Na intoleranci laktózy je nutno brát zřetel i při volbě léků.

————————————————————————————————————-

K průkazu této poruchy jsme zavedli test intolerance laktózy, jehož principem je expozice laktóze s následným vyhodnocením jeho biologické odpovědi.

K testu je třeba se předem objednat. Nejste-li naším pacientem, tak je objednání možné na základě žádanky od Vašeho praktického nebo odborného lékaře.

Před tímto testem je nutné 14 hodin nejíst (ani alkohol, žvýkačky, bonbóny…) a nekouřit.Od půlnoci můžete pít pouze obyčejnou /nebublinkovou / vodu a ráno si nečistěte zuby ani neužívejte léky.

Neměl byste prodělávat akutní infekci.

Co s sebou k testu: laktózu (25g)  vyzvednutou předem v lékárně(cena asi 50Kč)

V den vyšetření se dostavíte do naší ordinace v 7,30 hod a s sebou přinesete vyzvednutou laktózu .

Po podepsání informovaného souhlasu a základním vyšetření Vám bude odebrána krev a podána laktóza (200 ml sladké tekutiny). Následně budete sledován a budeme Vám opakovaně odebírat krev z prstu (kapilární odběr celkem 5x). Celé vyšetření na našem oddělení trvá asi 2,5 hodiny. Může se objevit průjem nebo bolesti břicha, potíže mohou brzy samy odeznět, ale stává se, že v den testu se opakují.

Při prokázané intoleranci laktózy je vhodné zavést dietní opatření, se kterými Vás seznámíme.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dietu poměrně specifickou, není rozhodně žádoucí ji zavádět neopodstatněně a nepodloženě.

Doporučujeme podívat se například na www: mlekobezlaktozy.cz, coeliac.cz, …..

K vyšetření se můžete objednat tak, jak je na našich stránkách uvedeno.

Naše telefony v ordinačních hodinách : 583 210 885 nebo 724 569 988

Test intolerance ovocného cukru- FRUKTÓZY

K průkazu této poruchy jsme zavedli test, jehož principem je expozice fruktóze s následným vyhodnocením jeho biologické odpovědi.

K testu je třeba se předem objednat. Nejste-li náš pacient, je objednání možné  na základě žádanky od Vašeho praktického nebo odborného lékaře.

Co s sebou k testu: INFORMOVANÝ SOUHLAS S POKYNY. Fruktózu máme připravenou v ordinaci.

Před tímto testem je nutné 14 hodin nejíst (ani alkohol, žvýkačky, bonbóny…) a nekouřit. Den před testem doporučujeme jen lehkou a nenadýmavou stravu. Od půlnoci můžete pít pouze obyčejnou /nebublinkovou/ vodu a ráno si nečistěte zuby ani neužívejte léky. Neměl byste prodělávat akutní infekci.

V den vyšetření přijdete k nám v 7,30 hod(nebude-li domluveno jinak) .

Po podepsání informovaného souhlasu a základním vyšetření Vám bude podána fruktóza (400 ml sladké tekutiny). Následně budete sledován a budeme Vám měřit množství vodíku ve vydechovaném vzduchu. Celé vyšetření na našem oddělení trvá asi 2,5 hodiny.

V pozitivním případě se může objevit průjem nebo bolesti břicha, potíže ale brzy samy odezní. V den testu se mohou zažívací potíže opakovat.

Při prokázané fruktózové malabsorpci je vhodné zavést dietní opatření – doporučení naleznete v příloze tohoto článku.

Není rozhodně žádoucí dietu zavádět neopodstatněně a nepodloženě.

K vyšetření se můžete objednat tak, jak je na našich stránkách uvedeno.

Naše telefony v ordinačních hodinách: 583 210 885 nebo 724 569 988.