Specifická alergenová imunoterapie – SIT, SLIT

Vážená paní, vážený pane,

naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu
specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název
„hyposenzibilizace“). Jde kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem o
jediný typ kauzální léčby alergických onemocnění (zejména alergické
rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání
postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací,
která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčba
probíhá celoročně většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky). Celý příspěvek