Pečují o vás

MUDr. Pavel Brož

Narodil jsem se 1960, absolvoval lékařskou fakultu v Olomouci a atestoval z interny a alergologie. Stál jsem u zrodu oddělení alergologie a imunologie.Jsem členem České společnosti pro alergologii a imunologii, Evropské alergologické akademie (EAACI) a České iniciativy pro asthma. Přesto, že usiluji o uplatnění vědeckých poznatků, mám velké pochopení i pro alternativní přístupy, zejména jógu a fytoterapii. Za svůj cíl považuji zlidštění našeho přístupu a individualisaci péče podle potřeb pacienta.

MUDr. Karel Černý

Narodil jsem se v r. 1972, absolvoval 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval jsem v oborech interní lékařství a alergologie a klinické imunologie. Jsem členem České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii. Ve své práci se snažím o komplexní pojetí problémů pacienta s provázáním znalostí a postupů různých medicínských oborů.

MUDr. Jaroslava Černá

Absolvovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze, v r. 2004 atestovala v oboru dermatovenerologie, kterému se i nadále věnuje. Působí jako konzultantka zejména pro alergické dermatózy např.atopický ekzém. Věnuje se také problematice kožních testů.

 

Lenka Brožová

Sestra specialistka, složila zkoušky z alergologie a funkčního vyšetření srdce a plic. V naší ambulanci se s ní setkáte zejména při provádění spirometrického vyšetření, bronchoprovokačních testů, vyšetření síly dechových svalů a mechaniky dýchání, při specifické imunoterapii. Zaměřuje se na individuální přístup k pacientům, zvláště při zaškolování v  inhalační léčbě a v dechovém cvičení. Vede administrativní agendu ambulance , organizuje chod ordinací.a velmi dbá na estetiku prostředí a harmonii ambulance. Vybudování ambulance ve vile „Greta“ je hlavně její zásluhou.

Hana Benešová

 Zdravotní sestra s rozsáhlými zkušenostmi z práce na oddělení intenzivní péče. V naší ordinaci pracuje od roku 2006 a v roce 2014 úspěšně absolvovala specializaci v oboru alergologie a klinické imunologie. Její přínos je především v perfektním zvládnutí sesterské práce v ordinaci a v edukaci pacientů. Odborně vede  sestry naší ambulance, podílí se na specializovaných činnostech jako jsou bronchoprovokační testy a specifická imunoterapie. Oceňujeme jak její odborné kvality, pracovitost a preciznost tak  empatický přístup k pacientům. Trvale se vzdělává v oboru a nové poznatky uplatňuje v denní praxi.

 

Hana Marková

Vystudovala SZŠ v Šumperku obor všeobecná zdravotní sestra. Pracovala na neurologickém, urologickém a dětském oddělení nemocnice v Šumperku. Zkušenosti získala v Charitě při práci v terénu. U nás pracuje a vzdělává se od roku 2016 , účastní se odborných kurzů a vzdělávacích akcí. Ráda se učí novým věcem,  svým pozitivním přístupem se podílí na dobré atmosféře v naší ambulanci. Oceňujeme její zručnost a zodpovědnost. Je plně specializovanou sestrou v naší ambulanci-v  letech 2019-2020 absolvovala certifikovaný kurz- specializace v oboru alergologie a klinické imunologie.

Petra Zbořilová

-naše nová posila týmu sester. Střední zdravotnickou školu v Šumperku ukončila maturitou v roce 2000.Pracovala  mimo jiné jako všeobecná sestra na Charitě a na interní ambulanci v Nemocnici Šumperk. Je nejčastějším prvním kontaktem  při telefonování do naší ordinace  a v čekárně.

Vladimíra Švitorková

Naše paní sekretářka, která u nás pracuje od podzimu 2020 a se kterou přijdete do kontaktu  při Vašem telefonování či objednávání se k nám.  Je posilou našeho týmu hlavně díky její vstřícnosti a optimismu.