Poprvé k nám

Pokud uvažujete o první návštěvě naší ambulance, můžete své vyšetření značně zjednodušit a urychlit.

K prvnímu vyšetření potřebujete:

  • Doporučení/ žádanku  praktického nebo jiného lékaře na příslušném formuláři (VZP 06 K) s vypsanými základními údaji (včetně Vaší adresy a Vašeho telefonního čísla). V případě převedení z jiné ambulance alergologie a klinické imunologie postačí předávací lékařská zpráva.
  • Vyplněný „Dotazník pro nové pacienty“ , který můžete získat při osobním objednání  v naší ordinaci, nebo si vytisknout -viz odkaz níže,vyplnit a přinést k vyšetření s sebou. PROSÍME NEZASÍLEJTE E-MAILEM!!
  • (kliknutím otevřete :-)):  vstupní dotazník +GDPR
  • základní laboratorní vyšetření (zejména krevní obraz, ev. základní biochemie). …..je vhodné, ale nevyžadujeme je ! Nezasílejte prosím emailem!

K prvnímu vyšetření se můžete objednat v naší ambulanci těmito způsoby:

Doporučení= žádanku „K“ nám dodáte

  1. OSOBNĚ nebo Vás může objednat někdo z Vašich blízkých.
  2. POŠTOU nebo vhodit žádanku do naší schránky u vstupu do areálu budovy alergologie (Alergologie, Palackého 3, 787 01 Šumperk)
    Důležité: Prosíme o Vaši přesnou adresu a event. číslo Vašeho mobilního telefonu a Váš email. Pošleme Vám pozvánku s termínem vyšetření.
  3. ELEKTRONICKY- zašlete na náš e-mail poukaz k alergologickému/imunologickému vyšetření s uvedením Vaší adresy a telefonního čísla, navrhneme Vám termín vyšetření. Termín je nutné zpětně potvrdit. Vstupní dotazník ani laboratorní výsledky prosíme neposílat, ale přinést s sebou k vyšetření.

Vzhledem k tomu, že vstupní vyšetření je nutno připravit a naplánovat na základě žádosti praktického či odborného lékaře, nemůžeme vás objednat pouze telefonicky!!! Počítejte s termínem přibližně 4-8 týdnů  po dodání žádanky- poukazu.

V den vyšetření je nutno předložit : průkaz zdravotní pojišťovny, originál poukazu na vyšetření a vyplněný „Dotazník pro nové pacienty“. U pacientů do 18 -ti let věku je potřebný doprovod jednoho rodiče.

Naléhavě Vás prosíme:
Nemůžete-li se dostavit v naplánovaném termínu, anebo již nemáte o  vyšetření zájem, oznamte nám to
nejlépe telefonicky co nejdříve předem… !minimálně 24 hodin!…nestačí v den vyšetření !! Umožníte tak využít náš čas pro další pacienty, kteří čekají na volný termín.

Důležité ! V případě promeškaného termínu na vstupní vyšetření(= bez předchozí omluvy) počítejte s dalším termínem přibližně za 2 měsíce. Upozorňujeme Vás , že si pravděpodobně budete muset u praktického lékaře  nechat znovu vystavit žádanku s aktuálním datem. Při opětovném promeškání termínu bude Vaše žádost skartována.

Přílohy