Bronchoprovokační test metacholinem


Představuje vyšetření, které umožňuje potvrdit podezření na bronchiální astma, a to i v době mimo záchvat. Pomáhá tak včas odhalit tuto nemoc a zahájit léčbu, a tím předcházet vzniku trvalého poškození dýchacích cest. Zlepší také kontrolu nemocných se zavedenou léčbou, kdy výsledek tohoto testu může vést k rozhodnutí o úpravě dávek léků.

Podstatou vyšetření je zhodnocení funkce plic před a po inhalaci metacholinu , který u člověka s aktivním astmatem způsobí sevření průdušek, zachytitelné našimi přístroji. Dušnost a kašel, které se při pozitivní reakci objeví, budou rychle odstraněny podáním léku rozšiřujícím průdušky.

Na vyšetření si rezervujte asi 1,5- 2 hodiny času.

Podrobnější informace o přípravě k testu a jeho průběhu naleznete v příloze.

Pokud Vás k vyšetření doporučuje lékař z jiného pracoviště, potřebujeme jeho písemné doporučení na formuláři VZP O6 K a vyplněný dotazník, který naleznete v příloze níže. Na základě těchto dokumentů Vás sestry v naší ambulanci objednají. V případě nejasností, zda tento test bude proveditelný, využijte laskavě možnosti konzultovat s námi předem svůj zdravotní stav a léčbu, aby test proběhl bez problémů a jeho výsledek byl co nejspolehlivější.


Ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.