Pečují o vásMUDr. Pavel Brož

MUDr. Pavel Brož

Narodil jsem se 1960, absolvoval lékařskou fakultu v Olomouci a atestoval z interny a alergologie. Stál jsem u zrodu oddělení alergologie a imunologie. Jsem členem České společnosti pro alergologii a imunologii, Evropské alergologické akademie (EAACI) a České iniciativy pro asthma. Přesto, že usiluji o uplatnění vědeckých poznatků, mám velké pochopení i pro alternativní přístupy, zejména jógu a fytoterapii. Za svůj cíl považuji zlidštění našeho přístupu a individualizaci péče podle potřeb pacienta.MUDr. Karel Černý

MUDr. Karel Černý

Narodil jsem se v r. 1972, absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval jsem v oborech interní lékařství a alergologie a klinické imunologie. Jsem členem České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii. Ve své práci se snažím o komplexní pojetí problémů pacienta s provázáním znalostí a postupů různých medicínských oborů.
MUDr. Jaroslava Černá

Absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, v r. 2004 atestovala v oboru dermatovenerologie, kterému se i nadále věnuje. Působí jako konzultantka zejména pro alergické dermatózy např.atopický ekzém. Věnuje se také problematice kožních testů.Lenka Brožová

Lenka Brožová

Sestra specialistka, která pracuje v oboru alergologie a imunologie od roku 1990, složila specializační zkoušky z alergologie a funkčního vyšetření srdce a plic. V naší ambulanci se s ní setkáte zejména při provádění spirometrického vyšetření, bronchoprovokačních testů, vyšetření svalové složky dýchání a u injekcí. Zavádí nové způsoby práce a vyšetřovací metody. Zaměřuje se na individuální přístup k pacientům, zvláště při zaškolování v inhalační léčbě a v dechovém cvičení. Vede administrativní agendu ambulance , organizuje chod ordinací a velmi dbá na estetiku prostředí a harmonii ambulance. Vybudování ambulance ve vile „Greta“ je hlavně její zásluhou.Hana Benešová

Hana Benešová

Zdravotní sestra s rozsáhlými zkušenostmi z práce na oddělení intenzivní péče. V naší ordinaci pracuje od roku 2006 a v roce 2014 úspěšně absolvovala specializaci v oboru alergologie a klinické imunologie. Její přínos je především v perfektním zvládnutí sesterské práce v ordinaci a v edukaci pacientů. Odborně vede sestry naší ambulance, podílí se na specializovaných činnostech jako jsou bronchoprovokační testy a specifická imunoterapie. Oceňujeme jak její odborné kvality, pracovitost a preciznost tak empatický přístup k pacientům. Trvale se vzdělává v oboru a nové poznatky uplatňuje v denní praxi.Hana Marková

Hana Marková

Vystudovala SZŠ v Šumperku obor všeobecná zdravotní sestra. Pracovala na neurologickém, urologickém a dětském oddělení nemocnice v Šumperku. Zkušenosti získala v Charitě při práci v terénu. V naší alergologické ambulanci pracuje a vzdělává se od roku 2016, účastní se odborných kurzů a vzdělávacích akcí. Ráda se učí novým věcem, svým pozitivním přístupem se podílí na dobré atmosféře v naší ambulanci. Oceňujeme její hbitost, zručnost a zodpovědnost. Od roku 2020 je specializovanou sestrou – specializace v oboru alergologie a klinické imunologie.Hana Marková

Petra Zbořilová

Od listopadu 2022 je velkou posilou týmu sester. Střední zdravotnickou školu v Šumperku ukončila maturitou v roce 2000. Pracovala jako všeobecná sestra na Charitě, v kožní a kardiologické ambulanci nemocnice v Šumperku. Svým klidným a velmi empatickým přístupem spoluvytváří pozitivní energii na pracovišti.