Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění-administrativní úkony


Kompletní ceník zdravotnických výkonů u pacientů nepojištěných v ČR je k dispozici v ordinaci. Na dotaz Vám podáme podrobnější informace o cenách výkonů.

Platnost od 1.4.2024 MUDr.Pavel Brož, odborný zástupce


Lékařské potvrzení o zdravotním stavu
200 Kč
Výpis z dokumentace
300 Kč
Kopie lékařské zprávy
50 Kč
Vystavení duplikátu receptu /při ztrátě, poškození, propadnutí/
50 Kč
Vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění
400 Kč
Kopírování výsledků 1 strana10 Kč