Informace o ochraně osobních údajů


Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jako „nařízení GDPR“). Správcem osobních údajů je společnost Alergologie a imunologie s. r. o., se sídlem Palackého 1463/3, 787 01 Šumperk, IČ: 26868628, kontaktní údaje: E-mail: ambulance@alergologiesumperk.cz tel. 583 210 885.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádné zdravotní péče o pacienty.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vymezují právní předpisy, zejména nařízení GDPR. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v příloze.


Ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.