Specifická alergenová imunoterapie – SIT, SLIT


Vážená paní, vážený pane,

naše pracoviště nabízí v rámci léčby alergických onemocnění také metodu specifické alergenové imunoterapie (zjednodušený název „hyposenzibilizace“). Jde kromě důsledné eliminace kontaktu s alergenem o jediný typ kauzální léčby alergických onemocnění (zejména alergické rýmy a astmatu a alergie na hmyzí jed ). Léčba spočívá v podávání postupně zvyšujících se dávek alergenu až po dosažení dávky udržovací, která je aplikována v určených intervalech po stanovenou dobu. Léčba probíhá celoročně většinou po dobu 5 let (minimálně 3 roky).

Tato terapie sníží reaktivitu na daný alergen a zmírní tak projevy onemocnění , případně umožní redukci podávané symptomatické léčby. U pacientů s alergickou rýmou dle studií může snížit výskyt průduškového astmatu a jeho komplikací. V případě alergie na včelí a vosí jed je specifická alergenová terapie jedinou léčbou, která může snížit riziko vzniku život ohrožující anafylaktické reakce po hmyzím bodnutí.

U alergenové imunoterapie se předpokládají různé mechanizmy účinku. Jde zásah do aktivity imunitního systému vedoucí k změnám v zastoupení různých typů T lymfocytů a k úpravě rovnováhy ve prospěch mechanismů působících proti rozvoji alergické odpovědi. Vzniká určitá tolerance imunitního systému vůči podávanému alergenu.

K léčbě se používají různé typy vakcín různých výrobců. Existují dvě různé cesty aplikace vakcín: injekční forma s aplikací podkožně a kapková či tabletová forma s aplikací pod jazyk.

Každá z forem má své výhody a nevýhody a je na dohodě lékaře s konkrétním pacientem, která forma je v daném případě vhodnější. V případě alergie na hmyzí jed je považována za účinnou pouze injekční forma.

Specifická alergenová imunoterapie je velmi náročným typem terapie, je náročná časově , finančně, vyžaduje vysokou úroveň znalostí a zkušeností zdravotnického personálu a výbornou spolupráci s pacientem. Léčba není zdaleka vhodná pro každého pacienta s alergickým onemocněním, vhodnost jejího zahájení musí posoudit lékař vždy přísně individuálně. Léčba není vhodná u pacientů se závažnými onemocněními, při nedostatečné spolupráci pacienta, individuálně je třeba postupovat v případě gravidity a také s ohledem na věk pacienta. Léčba není úspěšná ve všech případech, její úspěšnost lze hodnotit nejdříve za 2 roky od zahájení.

Aplikace alergenové imunoterapie přináší možnost nežádoucích reakcí. Reakce mohou být lokální nebo celkové a mohou mít různou intenzitu. Konkrétně jsou popsány u jednotlivých typů léčby. Závažnější reakce jsou vzácné, jejich výskyt je minimalizován správnou aplikací a dobrou spoluprací s pacientem.

Co byste měli vědět, pokud Vám navrhneme alergenovou imunoterapii?

Všechny informace o jednotlivých způsobech léčby naleznete v přílohách:

SLIT- sublinguální imunoterapie – kapkové vakcíny aplikované pod jazyk - STALORAL SIT souhlas Staloral 2017

SLIT- sublinguální imunoterapie -tabletová vakcína aplikovaná pod jazyk - ORALAIR SIT souhlas Oralair 2015, GRAZAX SIT souhlas Grazax,

SIT – specifická imunoterapie – podkožní forma aplikace - PHOSTAL Souhlas s injekční imunoterapií 2015, ALUTARD, POLLINEX  SIT souhlas Pollinex

Díky Vaší spolupráci budeme moci udělat vše proto, aby tato léčba pro Vás neznamenala nic víc než drobnou nepříjemnost a aby Vám přinesla očekávané zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

MUDr. Pavel Brož, MUDr. Karel Černý


Ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.