Test intolerance mléčného cukru - LAKTÓZY


Je mléko prospěšné? Správná odpovědˇ: jak pro koho.

Značná část naší populace (přesná data chybí, ale pravděpodobně více jak 20%) trpí intolerancí mléčného cukru (laktózy), která může být příčinou nejen nesnášenlivosti mléka, ale i celé řady dalších problémů.Tato porucha může být čistě genetická, ale často vzniká i druhotně při jiných střevních chorobách (například při céliakii), zánětlivých poruchách střeva nebo v důsledku poruch střevní mikroflóry (například po antibioticích).Klasickým projevem této poruchy jsou průjmy, plynatost, borborygmy nebo bolesti břicha až kolikovité, často mylně vysvětlované jinými příčinami, jindy dominují celkové projevy – únava, opakované infekce, anémie. Vzhledem k tomu, že laktóza je přítomna v mnoha potravinách, nejsou potíže vázány jen na příjem mléka.Mohou se objevit i příznaky poruch resorpce i jiných látek, například stopových prvků.Tito pacienti jsou také ve zvýšené míře ohroženi osteoporózou.Na intoleranci laktózy je nutno brát zřetel i při volbě léků.

————————————————————————————————————-

K průkazu této poruchy jsme zavedli test intolerance laktózy, jehož principem je expozice laktóze s následným vyhodnocením jeho biologické odpovědi.

K testu je třeba se předem objednat. Nejste-li naším pacientem, tak je objednání možné na základě žádanky od Vašeho praktického nebo odborného lékaře.

Před tímto testem je nutné 14 hodin nejíst (ani alkohol, žvýkačky, bonbóny…) a nekouřit.Od půlnoci můžete pít pouze obyčejnou /nebublinkovou / vodu a ráno si nečistěte zuby ani neužívejte léky.

Neměl byste prodělávat akutní infekci.

Co s sebou k testu: laktózu (25g)  vyzvednutou předem v lékárně(cena asi 50Kč)

V den vyšetření se dostavíte do naší ordinace v 7,30 hod a s sebou přinesete vyzvednutou laktózu .

Po podepsání informovaného souhlasu a základním vyšetření Vám bude odebrána krev a podána laktóza (200 ml sladké tekutiny). Následně budete sledován a budeme Vám opakovaně odebírat krev z prstu (kapilární odběr celkem 5x). Celé vyšetření na našem oddělení trvá asi 2,5 hodiny. Může se objevit průjem nebo bolesti břicha, potíže mohou brzy samy odeznět, ale stává se, že v den testu se opakují.

Při prokázané intoleranci laktózy je vhodné zavést dietní opatření, se kterými Vás seznámíme.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dietu poměrně specifickou, není rozhodně žádoucí ji zavádět neopodstatněně a nepodloženě.

Doporučujeme podívat se například na www: mlekobezlaktozy.cz, coeliac.cz, …..

K vyšetření se můžete objednat tak, jak je na našich stránkách uvedeno.

Naše telefony v ordinačních hodinách : 583 210 885 nebo 724 569 988


Ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.